A. Vinkenborg BV | Advies & Logistieke dienstverlening

Close Icon
   
Contact Info     +31 (0) 65 13 26 292

Logistieke Dienstverlening   arrow

Bij het verzorgen van logistiek voor uw onderneming bepaalt iedere schakel het effect van de volgende. Is er bijvoorbeeld in de voorbereiding iets vergeten, dan zie je het in de uitvoering pas terug. Helaas vaak pas als het eigenlijk te laat is. Door het inzichtelijk maken van de relevante gegevens voor iedere schakel in de keten wil A Vinkenborg logistiek zich opstellen als onafhankelijke partij. Door onafhankelijk te zijn komt het verbeteren van logistieke processen binnen en tussen bedrijven als vanzelf ook in beeld.

A Vinkenborg logistiek is een onderneming die zich bezig houdt met het verbeteren van logistieke processen binnen ondernemingen maar vooral ook tussen ondernemingen. Deze verbeteringen hebben veelal te maken met onderling vertrouwen, communicatie en uitwisseling van relevante gegevens.

 

LOGISTIEK ADVIES
Adviseren op het gebied van logistieke vraagstukken is een vak apart. Het uitwerken van problemen naar oplossingen. Dit binnen de kaders die zijn overeengekomen met de opdrachtgever. Het is niet zoeken naar de oplossing die de klant wil. Het is zoeken naar de oplossing die mogelijk is. Vanuit meerdere varianten zoeken naar de beste toepassing om het probleem op te lossen of te kunnen beheersen.

  • Transport oplossing
  • Voorraad beheersing
  • Keten sturing
  • Toepassen informatietechnologie
  • Proces denken in plaats van functie of afdeling gericht denken

Graag werken we met u aan vraagstukken als “Waar worden activiteiten vergeten” of “Welke zaken kunnen gecombineerd worden waardoor efficiënter gewerkt kan worden”. Met jarenlange ervaring op logistiek gebied zie je vaak eerder wat gemist wordt en/of aangepast kan worden om zaken beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit soort zaken worden vanzelfsprekend onder uw aandacht gebracht. In een gesprek kan het beste worden aangegeven wat voor u het beste zal werken om de planning goed te laten verlopen.

Met het toepassen van Lean, Agility of gewoon door beter plannen en door samenwerking met verkoop en ook door partners in de (bouw)keten kunnen we u bewuster te maken van kosten die gemaakt worden bij afwijking van planning.

Neem eens vrijblijvend contact op met ons zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.